News

Snow-house

Igloo  คือ บ้านของชาวเอสกิโม โดยพวกเขาอาศัยอยู่บริเวณแถบขั้วโลกเหนือ หรือเป็นชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศหนาวจัด วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านนั้นก็คือน้ำแข็ง ที่ถูกตัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมในขนาดพอเหมาะ นำไปวางซ้อนกันเป็นชั้นๆ เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีลักษณะคล้ายโดม โดยจะสร้างทางเข้าให้ติดกับพื้นหรือขุดให้ต่ำลงไปหน่อยเพื่อป้องกันลมหนาวจากภายนอกพัดเข้ามาข้างใน ภายในก็จะต้องขึงหนังสัตว์เอาไว้ตรงผนังเพื่อใช้เป็นฉนวนช่วยกักเก็บความร้อน ซึ่งมาจากวามร้อนของตะเกียงหรือความร้อนจากร่างกายมนุษย์ โดยวิธีการสร้างแบบนี้จะทำให้อุณหภูมิด้านใน Igloo มีค่าระหว่าง -7 –ถึง 16 องศาเซลเซียส ซึ่งมาจากการปรับอุณหภูมิของร่างกายเพียงอย่างเดียว แต่ในขณะภายนอกนั้นอาจมีอุณหภูมิถึง -45 องศาเซลเซียส Igloo นั้นสามารถสร้างได้หลายขนาด โดยดูจากวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เช่น ถ้าต้องการใช้พักชั่วคราวสำหรับออกไปล่าสัตว์ ก็จะสร้างเป็น Igloo […]