สร้างบ้านจากไม้ไผ่ให้แข็งแรง

ไม้ไผ่เป็นพันธุ์ไม้ที่มีประโยชน์ในหลายทาง เริ่มตั้งแต่การนำไปทำอาหาร , เครื่องจักรสาน , เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนการสร้างเป็นบ้านพักอาศัยทั้งหลัง ซึ่งได้ความนิยมมากในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเชียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย หรือฟิลิปปินส์ ส่วนประเทศไทยจะเห็นตามสถานที่เที่ยวเป็นส่วนใหญ่ โดยบ้านไม้ไผ่ มีต้นทุนในการก่อสร้างน้อย และมีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน 40 – 50 ปีเลยทีเดียว เพียงแต่คุณต้องเลือกใช้ประเภทของมันให้ถูก

Home-bamboo

ไม้ไผ่มีมากมายหลายชนิด แต่มีเพียงบางชนิดเท่านั้นที่สามารถนำมาสร้างบ้านได้ ได้แก่…

  • ไผ่ข้าวหลาม ส่วนใหญ่แล้วมักจะนำส่วนของลำต้นไผ่ชนิดนี้ มาสานเป็นฝาหรือทำเพดานบ้าน อีกทั้งยังสามารถใช้สานเป็นเสื่อแทนพรม ได้อีกด้วย
  • ไผ่ป่า ไผ่ชนิดนี้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นำไปใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น ส่วนลำต้นนำมาทำบันได , ทำผนังบ้าน , ทำฟากปูพื้น , สร้างรั้ว หรือปลูกเป็นแนวกันลม ก็ได้
  • ไผ่เป๊าะ นำมาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เช่น เก้าอี้ ,โต๊ะ , แคร่ เป็นต้น
  • ไผ่หก สามารถพบเห็นได้ง่าย จึงทำให้นำมาใช้มากที่สุด ตรงที่เป็นเยื่อในกาบหุ้มลำจะนำไปใช้มวนบุหรี่ และสามารถใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีก เช่น ทำฟาก , สานเสื่อ , ทำแพ , ทำกระดาษ เป็นต้น