About Us

เว็บไซต์เราล้วนแล้วมีแต่สาระที่นำมาเสนอให้กับคนที่เข้ามารับชมและนำไปใช้กับตัวของแต่ละท่านได้ เราเชื่อว่าหลายๆ ท่านมักจะอยากมีบ้านในรูปแบบเป็นของตนเองโดยที่มีต้นทุนต่ำ เรามีวิธีแนะนำบ้านที่ใช้จากวัสดุเหลือใช้ทั่วไปนำมาดัดแปลงก่อสร้างบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ